GWARANCJA
OMNISPOWER

GWARANCJA

ROSZCZENIE GWARANCYJNE ONLINE

OMNIS POWER

OMNISPOWER zapewnia naszym globalnym instalatorom, partnerom, sprzedawcom oraz użytkownikom końcowym produkty z gwarancją online, która jest szybka i wydajna.

Proszę wypełnić wymagane informacje dotyczące wszelkich kwestii związanych z gwarancją, zapewniamy odpowiedź w ciągu 24 godzin od momentu pomyślnego złożenia roszczenia.

Możesz również wysłać do nas e-mail w sprawie jakichkolwiek problemów związanych z gwarancją na adres [email protected]

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Omnis power współpracuje z jedną z najbardziej renomowanych firm ubezpieczeniowych (ARIEL Re) na świecie, aby uzyskać wydajność modułu omnis power za 25 lub 30 lat w ramach standardowej polityki gwarancyjnej omnis, która sprawia, że nasze moduły są bankowalne w większości banków dla instytucji finansowych.


POBIERZ WSZYSTKIE LISTY GWARANCYJNE