N-Type
OMNISPOWER

N-Type

 • WERSJA 2.0 TECHNOLOGII OGNIW N-TOPCON

  W ogniwie TOPCon zastosowano najnowocześniejszą i wysokowydajną technologię styków pasywacyjnych, wykorzystującą mikro-nano tunelującą warstwę tlenku oraz laminowaną strukturę funkcjonalną z mikrokrystalicznej folii krzemowej. Ta innowacyjna struktura wykazuje dwukierunkową poprawę wydajności pasywacji i przewodności elektrycznej, co przynosi znaczącą poprawę sprawności konwersji ogniw i wydajności wytwarzania energii. Najwyższa sprawność ogniwa HOT2.0 typu N jest bliska 25% w produkcji masowej, co wskazuje na szerokie perspektywy jego zastosowania.

  W skrócie, TOPCon i HIT osiągają poprawę sprawności poprzez pasywację w celu zmniejszenia liczby rekombinacji podpowierzchniowych. Pierwszy z nich wykorzystuje tunelowe warstwy tlenkowe, a HIT

  wykorzystuje samoistną warstwę krzemu amorficznego. Różnice w metodach prowadzą do odpowiednich procesów produkcyjnych, co skutkuje różnicą w kosztach komercyjnych między nimi.


 • ZOPTYMALIZOWANY WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATURY -0.30%/℃

  Współczynnik temperaturowy dla typu P wynosi 0,35%/℃,W warunkach wysokiej temperatury, Cortex typu N może wygenerować 2% więcej mocy niż typ P

 • BETTER TEMPERATURE COEFFICIENT

  The temperature coefficient of a similar P-type module is -0.35%/℃ while that of N-type is modified to -0.30%/℃. This means the power generation performance is particularly outstanding at high temperature. Omnis power's N type module power will increase with the bettertemperature coefficient (0.75% higher compared with PERC).

  Under the same external environment, N Type's operating temperature is lower ( >1 % compared with the same specification P type ) and the heat loss is greatly reduced.

  Under high temperature condition, the advantage will further expand (~2% higher than P-type). 

 • WYŻSZY WSPÓŁCZYNNIK DWUPŁASZCZYZNOWOŚCI Z WIĘKSZYM ZYSKIEM MOCY

  Współczynnik dwupłaszczyznowości tradycyjnego modułu PERC wynosi 70%, natomiast w przypadku modułu TOPCon jest on modyfikowany do 85%. Odpowiadający temu przyrost mocy wynosi około 2,03%. Zgodnie ze wzorem, przyrost mocy tradycyjnego modułu PERC wynikający z przyrostu mocy po stronie tylnej wynosi 9,45%, natomiast przyrost mocy modułu TOPCon jest o 2% większy ze względu na 15% wzrost współczynnika bifacial (w warunkach STC i średniego współczynnika odbicia od podłoża). Moc wyjściowa Cortex N-type wzrośnie dzięki lepszemu współczynnikowi temperatury (o 0,75% wyższemu w porównaniu z PERC). W tym samym środowisku zewnętrznym, temperatura pracy Tiger Neo jest niższa (>1% w porównaniu z typem P o tej samej specyfikacji), a straty ciepła są znacznie zmniejszone. W warunkach wysokiej temperatury, przewaga będzie się dalej rozszerzać (~2% wyższa niż typ P). Gwarancja mocy może osiągnąć 30 lat w porównaniu do tradycyjnego modułu typu P. Degradacja w pierwszym roku jest niższa niż 1%, co oznacza, że moc wyjściowa w 30 roku jest gwarantowana na poziomie co najmniej 87,4%. Kontrast przyrostu mocy dzięki zwiększeniu współczynnika bifacial.

CORTEX N1 SERIES ( FRAMLESS)
CORTEX N1 SERIES ( FRAMLESS)

182mm Cell

465-480W

20.5KGS

1930×1136×5.2mm

30 YEARS LINEAR WARRANTY


CORTEX N1 SERIES
CORTEX N1 SERIES

182mm Cell

595-615W

30.6KGS

2465×1134×35mm

30 YEARS LINEAR WARRANTY


CORTEX N1 SERIES
CORTEX N1 SERIES

182mm Cell

550-570W

32KGS

2278×1134×30mm

30 YEARS LINEAR WARRANTY


CORTEX N1 SERIES
CORTEX N1 SERIES

182mm Cell

555-575W

28KGS

2278×1134×35mm

30 YEARS LINEAR WARRANTY


CORTEX N1 SERIES
CORTEX N1 SERIES

182mm Cell

460-480W

24.2KGS

1903×1134×30mm

30 YEARS LINEAR WARRANTY


CORTEX N1 SERIES
CORTEX N1 SERIES

182mm Cell

410-430W

22KGS

1722×1134×30mm

30 YEARS LINEAR WARRANTY